درج مطلب  
 
Image result for ‫مشاوره خانوادگی‬‎
 
قابل توجه اولیا محترم 
 
در روزهای چهارشنبه مرکز مشاور خانوادگی با حضور سرکار خانم بهادران استاد برتر دانشگاه ها در دبیرستان رضویه تشکیل می‌گردد.
خانواده های مجترم می‎توانند با تعینن وقت قبلی از مشاوره ایشان استفاده نمایند.
 
 
شماره تماس جهت تعیین وقت: 22802186