چاپ خبر
دبیرستان دخترانه رضویه شنبه, ۱۹ بهمن ۱۳۹۸
نمایشگاه پژوهش

در روز دوشنبه 14 بهمن ماه گروههای تخصصی پژوهشی فعالیتهای خوبی را درقالب نمایشگاه به معرض دید مدیران، دبیران، معاونین، مشاوران ودانش آموزان متوسطه اول و دوم قرار دادند.

این نمایشگاه که شامل غرفههای :فیزیک،رباتیک ،سرگرمیهای زیست، ادبیات، نجوم وآرشیو مقالات و آلبومهای عکس گروه پژوهش بود توسط دانش آموزان پایه نهم برگزار گردید.

دربخش سرگرمیهای زیست دانش آموزان غرفه تعیین گروه خون را اداره می کردند ومراجعین مختلف را تست وتعیین گروه خون نمودند

درقسمت سرگرمی های زیست غرفه استخراج دی ان ای توسط دانش آموزان کارگاه زیست برگزارشد که بسیار پدیده ای نو وقابل توجه بود.

درغرفه تشریح جانوران  موپش بیهوش وتشریح شد که بسیار مورد توجه دانش آموزان متوسطه یک قرارگرفت

غرفه رباتیک نیز با تنظیم یروشور واهدای آن به مراجعین  وباتوجه با کسب رتبه کشوری درسال گذشته دانش آموزان را تشویق به شرکت درمسابقات رباتیک نمودند.

درغرفه نجوم نیز دانش آموزان با تهیه وتنظیم روزنامه های دیواری متعدد که شامل توضیحات و مطالب علمی نجوم وعکسهای تخصصی بود با معرفی  اکتشافات جدید علم نجوم زحمات زیادی کشیدند

لازم به ذکراست که این نمایشگاه قرار بود درروزپزوهش که ۲۵ آذر ماه می باشد

.برگزارشود که به علت  آلودگی هوا وتعطیل مدارس به دهه فجر موکول شد.  

 

 
 
 
 
 
انتهای پیام/.