چاپ خبر
دبیرستان دخترانه رضویه دوشنبه, ۱۶ فروردین ۱۴۰۰
جلسه دانش افزایی
با  سخنرانی  جناب اقای دکتر سنگری با موضوع :
 ارتباط موثر و صمیمی با فرزندان 
 
🔅 بصورت مجازی 🔅
با  سخنرانی  جناب اقای دکتر سنگری با موضوع :
 ارتباط موثر و صمیمی با فرزندان 
 
🔅 بصورت مجازی 🔅
انتهای پیام/.