فعالیت های پژوهشی  
مسابقه عکاسی «ایران سرای من»
🎊🎊 عکس های برگزیده پژوهشگر فاطمه نیکو ایجادی پایه نهم به مسابقه عکاسی با موضوع ایران سرای من (زیست بوم های طبیعی ایران )به دبیرخانه زیست شناسی کشور راه یافت. 🎊🎊

شروع فعالیت پژوهشکده رضویه
دوشنبه ۳مهر دانش آموزان پایه نهم در زنگ پژوهش 
با کارگاه های پژوهشی آشنا شدند و یکی از آن ها را انتخاب کردند.
  • سرگرمی های زیست و تشریح
  • رباتیک
  • هوافضا
  • فیزیک
     
 
اخبار و فعالیت های پژوهشی 95-96  
کسب رتبه برتر در محور دست سازه، جشنواره نوجوان خوارزمی
🎉🎉🎉پژوهشگران پایه نهم خانمها 
مریم قیطاسی زاده 
 فاطمه عوادی
 موفق شدند در محور دست سازه ها رتبه برتر را دربین مدارس منطقه کسب نمایند.

کسب رتبه برتر بازارچه کارآفرینی جشنواره نوجوان خوارزمی در بین مدارس منطقه

مسابقات مدکاپ دانشگاه علم وصنعت - رشته رباتیک

شرکت دانش آموزان در محور دست سازه جشنواره نوجوان خوارزمی

ثبت نام در نوزدهمین جشنواره خوارزمی
 
 

شرکت دانش آموزان درمحور ادبیات جشنواره نوجوان خوارزمی

برگزاری بازارچه کارآفرینی جشنواره نوجوان خوارزمی

بازارچه کارآفرینی جشنواره نوجوان خوارزمی

منتخبین مرحله اول جشنواره کشوری نوجوان خوارزمی

اسامی منتخبین پایه نهم جشنواره نوجوان خوارزمی مرحله اول در بخش دست سازه

مریم قیطاسی زاده - فاطمه عوادی 

موضوع:  تبدیل انرژی پتانسیل به جنبشی


هفته پژوهش و برگزاری نمایشگاه فعالیت‌های پژوهشی دانش آموزان

 

شعار هفته پژوهش سال 95 

پژوهش تقاضامحور و تجاری سازی فناوری،  زیربنای اقتصاد مقاومتی