گزینه دو
     
گزینه دو سال 96-95
  نمونه سوال  
   
  نمونه سوال های ترم دوم  96-95  
   
  پاسخنامه امتحانات ترم اول 96-95  
   
  پایه نهم   
آزمون رغبت و توانایی سنجی
جهت شرکت در آزمون رغبت و توانایی سنجی، تا تاریخ 15 بهمن با مراجعه به سایت همگام به نشانی
 http://hamgam.medu.ir
 
و پاسخگویی به تمامی سوالات ، عملیات نهایی شدن را طبق مراحل ذیل انجام دهید .
شرکت در این آزمون بصورت فردی و به عهده دانش آموز می باشد. ضمنا  این زمان هم قابل تمدید نخواهد بود .
 

برنامه هفتگی سال تحصیلی 97 - 96

برنامه هفتگی سال تحصیلی 97 - 96
   
  اخبار/مقالات  
درس مطالعات اجتماعی
مشاهده فیلم ها
   
  پاسخنامه امتحانات ترم دوم 96-95  
کلید امتحان پیام های آسمانی 96/3/2 :  پیام های آسمان.pdf
   
  سال تحصیلی 1397-1396