جلسات دانش افزایی  
جلسه چهارم - دکتر کمن
برگزاری سومین جلسه دانش افزایی اولیا - 28 دی  ماه
موضوع جلسه: «آموزش بالا بردن عزت نفس در فرزندان»
سخنران جلسه: دکتر کمن

جلسه سوم - دکتر کمن
برگزاری سومین جلسه دانش افزایی اولیا - 23 آذر ماه
موضوع جلسه: «آموزش بالا بردن عزت نفس در فرزندان»
سخنران جلسه: دکتر کمن

جلسه دوم - دکتر فتی
موضوع جلسه: «جلوگیری از آسیب‌های شبکه اجتماعی در خانواده و تاثیر آن بر فرزندان»
سخنران جلسه: سرکار خانم دکتر فتی
برگزاری انتخابات انجمن اولیاء و مربیان

جلسه اول - دکتر فتی
موضوع جلسه: «نهادینه کردن خلق و خوی برتر»
سخنران جلسه: سرکار خانم دکتر فتی

برنامه جلسات در سال 97 - 96

با اهداء سلام و احترام و آرزوی تربیت فرزندان موفق و پر تلاش برنامه دانش افزائی دبیرستان را حضورتان تقدیم می داریم.

از آنجا که این برنامه ها به حسن رابطه با فرزندانتان و موفقیت آن ها کمک می کنرد، ضروری است با برنامه ریزی بتوانید به طور منظم در جلسات شرکت نمائید.

در برنامه سال جدید پیش بینی شده که با پاسخ دادن مادران به سوالات مطرح شده توسط کارشناسان مطالب برنامه ها نهادینه شده و بیشتر مورد استفاده قرار گیرد.

 

   
  جلسات دانش افزایی اولیا سال 95- 96