اخبار/مقالات  

هیچ خبری یافت نشد.
جلسات دانش افزایی  
دانش افزایی جناب آقای دکتر کمن
جلسه دانش افزایی آقای دکتر کمن 16 آذرماه
با محوریت : تاثیر تواضع در ایجاد محیط امن در خانواده
 

جلسه هفتم - دکتر زارع
برگزاری هفتمین  جلسه دانش افزایی اولیا -  12 اردیبهشت  ماه
موضوع جلسه: «کاربرد تغذیه در یادگیری فرزندان»
سخنران جلسه: جناب آقای دکتر زارع

جلسه ششم - دکتر زارع
برگزاری ششمین  جلسه دانش افزایی اولیا -  22 فروردین  ماه
موضوع جلسه: «کاربرد تغذیه در یادگیری فرزندان»
سخنران جلسه: جناب آقای دکتر زارع

جلسه پنجم - دکتر ابوالقاسمی
 برگزاری پنجمین جلسه دانش افزایی اولیا - 25 بهمن ماه
موضوع جلسه: «اصلاح روابط فرزندان با پدر و مادر»
سخنران جلسه: جناب آقای دکتر ابوالقاسمی

جلسه چهارم - دکتر کمن
 برگزاری چهارمین جلسه دانش افزایی اولیا - 6 دی ماه
موضوع جلسه: «چگونگی تربیت فرزندان سالم و علاقمند به مسائل مذهبی»
سخنران جلسه: جناب آقای دکتر خویی

جلسه سوم - دکتر فردوسی پور
برگزاری اولین جلسه دانش افزایی اولیا - 8آذر ماه
موضوع جلسه: «ایجاد انگیزه بیشتر برای درس خواندن و موفقیت فرزندانمان»
سخنران جلسه: سرکار خانم فردوسی پور

جلسه دوم - دکتر کمن
برگزاری اولین جلسه دانش افزایی اولیا - 24 آبان ماه
موضوع جلسه: «چگونگی تربیت فرزند خوشبین»
سخنران جلسه: جناب آقای دکتر کمن

جلسه اول - دکتر کمن
برگزاری اولین جلسه دانش افزایی اولیا - 3 آبان ماه
موضوع جلسه: «چگونگی تربیت فرزند خوشبین»
سخنران جلسه: جناب آقای دکتر کمن
جلسات دانش افزایی 97-96  
جلسه هفتم - دکتر زارع
برگزاری هفتمین جلسه دانش افزایی اولیا - 20 اردیبهشت ماه
موضوع جلسه: «تغذیه در ماه رمضان»
سخنران جلسه: دکتر زارع

جلسه ششم - دکتر زارع
برگزاری ششمین جلسه دانش افزایی اولیا - 6 اردیبهشت ماه
موضوع جلسه: «تغذیه و خود مراقبتی »
سخنران جلسه: دکتر زارع

جلسه پنجم - دکتر چلویی
برگزاری پنجمین جلسه دانش افزایی اولیا - 23 فروردین ماه
موضوع جلسه: «بررسی کارایی مغز»
سخنران جلسه: دکتر چلویی

جلسه چهارم - دکتر چلویی
برگزاری چهارمین جلسه دانش افزایی اولیا - 26 بهمن ماه
موضوع جلسه: «مهندسی مغز»
سخنران جلسه: دکتر چلویی

جلسه سوم - دکتر کمن
برگزاری سومین جلسه دانش افزایی اولیا - 23 آذر ماه
موضوع جلسه: «آموزش بالا بردن عزت نفس در فرزندان»
سخنران جلسه: دکتر کمن

جلسه دوم - دکتر فتی
موضوع جلسه: «جلوگیری از آسیب‌های شبکه اجتماعی در خانواده و تاثیر آن بر فرزندان»
سخنران جلسه: سرکار خانم دکتر فتی
برگزاری انتخابات انجمن اولیاء و مربیان

جلسه اول - دکتر فتی
موضوع جلسه: «نهادینه کردن خلق و خوی برتر»
سخنران جلسه: سرکار خانم دکتر فتی

برنامه جلسات در سال ۹۷ - ۹۶

با اهداء سلام و احترام و آرزوی تربیت فرزندان موفق و پر تلاش برنامه دانش افزائی دبیرستان را حضورتان تقدیم می داریم.

از آنجا که این برنامه ها به حسن رابطه با فرزندانتان و موفقیت آن ها کمک می کنرد، ضروری است با برنامه ریزی بتوانید به طور منظم در جلسات شرکت نمائید.

در برنامه سال جدید پیش بینی شده که با پاسخ دادن مادران به سوالات مطرح شده توسط کارشناسان مطالب برنامه ها نهادینه شده و بیشتر مورد استفاده قرار گیرد.

 

جلسات دانش افزایی اولیا سال 95- 96