اخبار/مقالات  
اردو کاشان پایه نهم و دهم
اردو کاشان 
روز دوشنبه 25 اردیبهشت ماه سفر خاطره انگیز کاشان برگزار شد .

اردوی آغاز سال تحصیلی پایه سوم
 اردوی   پایه یازدهم  در اردوگاه رفاه 
 

اردوی آغاز سال تحصیلی - پایه نهم و دهم
اردوی آغاز سال تحصیلی ۹۷_ ۹۶  در اردوگاه رفاه   پایه نهم و دهم