1 آبان 1399

جلسه با اولیا

مولف: معاونت IT   /  دسته: دسته بندی نشده   /  رتبه دهید:

 
 اولین‌ جلسه اولیا به صورت مجازی در ادوب کانکت با حضور مدیریت، مسئول پرورشی و مسئول آموزشی مدرسه برگزار گردید.